Pravilno postavljanje i korišćenje bojlera ?

Postavljanje bojlera na odgovarajuće mesto je od izuzetne važnosti. Tu se pre svega misli na razdaljinu između bojlera i slavine sa toplom vodom i potrebno je da bude što manja s obzirom da se hlađenje vode dešava upravo u cevima. Sa udaljenom slavinom potrebno je i više vremena da iz nje krene topla voda a prilikom zatvaranja slavine cevi ostaju napunjene vodom. Svakako je bitan kvalitet samih cevi i njihova izolacija čime se smanjuju toplotni gubici. Optimalna temperatura vode u bojleru treba biti između 55 i 60 stepeni C.